PHÂN LOẠI GIỚI TỪ

//www.ict4us.com/r.kuijt/images/fr_prepositions.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.

Giới từ là từ phục vụ, có dạng không thay đổi, biểu thị các quan hệ cú pháp khác nhau: không gian, thời gian, nguyên nhân, kết quả, v.v … giữa các từ.

Theo cấu trúc và cách tạo lập, giới từ được chia làm 3 loại:

1. Giới từ đơn giản: chỉ gồm một từ đơn: à, avec, contre, chez, dans, de, depuis, des, en, envers, hors, par, parmi, pour, sans, sous, sur, ……..

Ex:

Je vais chez mon ami.

Mon père vit en France.

Parmi mes amis il y a un peintre.

2. Giới từ phái sinh: tạo thành từ phân từ của động từ: durant, pendant, suivant, y compris,….

Ex: Pendant les vacances d’hiver nous patinons beaucoup.

3. Giới từ phức hay ngữ giới từ: là sự kết hợp của hai hay nhiều thành phần độc lập thành một chỉnh thể có ý nghĩa và chức năng như một giới từ: à côté de, a travers. hors de, loin de, près de, vis-à-vis de,……..

Ex:

Ils sont assis à côté de moi.

Elle lit jusqu’à l’aube.

//frances.iesleonardodavinci.net/materiel/exercices/prepositions.gif” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
Advertisements

One thought on “PHÂN LOẠI GIỚI TỪ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s