Monthly Archives: November 2008

Ann Dunham Soetoro

Obamamagazine.
Bà Ann Dunham Soetoro và cậu con trai Barack Obama. Ảnh: Obamamagazine.

“Khi nghĩ về mẹ, tôi liên tưởng tới một người luôn tìm kiếm cái mới. Bà không bao giờ bằng lòng với những thứ đã biết”, Obama bày tỏ khi nói về người mẹ của mình.

read more…