Monthly Archives: September 2009

Y tưởng trong ngày: 21/09

Câu lạc bộ những nhà nghiên cứu từ một Hội sinh viên du học.

Y tưởng bắt đầu từ câu chuyện lớp học tiếng Pháp miễn phi của Hội các nhà nghiên cứu nước ngoài tại Nantes, gọi tắt là MCE (Maison de Chercheurs Etrangers), thành phố tôi đang học tập. Vi là Hội các nhà nghiên cứu nên các em sinh viên có nhu cầu học tiếng Pháp sẽ không được đăng ky. Chuyện rất đổi binh thường. Qui đinh là qui đinh. Tạm thời không thể làm hơn được. Nhưng câu hỏi đặt ra là đâu là sự khác nhau giữa một chercheur (nhà nghiên cứu) và một étudiant (sinh viên)? Là một chercheur thi có những lợi thế gi?

Câu hỏi được đặt ra trước hết cho chinh bản thân tôi, một chercheur, nhưng bất giác không nghi về vi tri và vai tro của minh trong trên một đất nước mà người ta gọi là văn minh này. Tôi đang làm gi và tôi sẽ làm gi?

Đem câu hỏi này đặt ra cho anh em đang du học nước ngoài chắc tôi sẽ có câu trả lời. Và tôi chi xin phép dừng lại ở hai từ hy vọng. Hy vọng tim được những anh em có cùng suy nghi với minh.

Sinh viên sang nước ngoài học, sẽ có cơ hội học tập ở nhiều ngành khác nhau. Và các cán bộ được cử đi học cũng vậy. Tuy mục đich khác nhau, nhưng mỗi người đều nuôi cho minh một hoài bảo lớn lao. Câu hỏi chung vẫn là liệu những gi minh học có thể áp dụng thực tế hay không? Tuy câu hỏi áp dụng ở đâu vẫn chưa ngã ngủ ngay lập tức cho tất cả mọi trường hợp. Nhưng hai tiếng “Việt Nam” có lẽ vẫn còn in hằng trong suy nghi của những người con mang dòng máu Việt. Liệu sau khi học xong ta có thể làm gi cho Việt Nam?

Và… trong một Hội du học sinh Việt Nam tại một thành phố có bao nhiêu người có chung câu hỏi này?

Liệu chúng ta có thể làm điều gi đó từ những người mà Pháp vẫn gọi các anh chi em sang đây học Thạc si, Tiến si là những “grosses têtes du pays” (những cái “đầu to” của đất nước). Anh em sang học thạc si tiến si, nhất là sau tiến si của chúng ta có thể ngồi lại suy nghi xem có thể làm gi cho Việt Nam minh không?

Y tưởng 1 colloque (hội thảo nhỏ) dành riêng cho chủ đề các dự án có thể áp dụng tại Việt Nam từ các nhà nghiên cứu Việt Nam tại nước ngoài (hoặc/và từ các nhà nghiên cứu nước ngoài có hướng đầu tư Việt Nam), theo tôi đã không còn mới nữa. Vấn đề là nó có thể thực hiện từ sức mạnh của cộng đồng các anh em nghiên cứu ở nước ngoài hay không?

“Anh ơi…”, “vợ” gọi. Hôm nay dừng lại ở đây.
Cám ơn “vợ” đã cho anh sự chăm sóc tuyệt vời để anh có thể nghi về những suy nghi linh tinh mà anh tạm gọi là y tưởng trong ngày này.