6 kinh nghiệm giúp giảng viên đại học có thể NCKH

(C) TT-TTCT

1. “Thâm canh tăng vụ” đăng ký đề tài du là nhỏ nhất
2. Dùng “tiểu xảo” để vượt thủ tục hành chính
3. Tăng cười đi hội thảo “1 tuần đọc sách không bằng 1 giờ gặp gỡ và nghe đồng nghiệp chia sẻ thông tin”
4. “Học thầy không tày học trò”
5. “Xuất bản hay là chết” (“publish or perish”)
6. “Không có bánh mì, không có triết học”

Tác gi TS Phm Duy Nghĩa
http://t.co/sT0lm6V

Nguồn bài báo:

Nghiên cứu khoa học và ông thầy đại học

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s